Virtuelni Muzej Dunava

Sisari

Vidra (Lutra lutra)

Ova tipična poluvodena zverčica čest je stanovnik Dunava u kojem nalazi obilje svoje hrane – ribe, vodozemce, manje ptice. Iako se donedavno smatralo da živi samo u brzim, bistrim, planinskim potocima, istraživanjima se saznalo da rado ide i u velike sporotekuće reke, poput Dunava, ako u njima i oko njih ima dovoljno hrane i mesta za skrivanje.

Nutrija (Myocastor coypus)

Da sve nije baš idealno na Dunavu pobrinuo se ovaj južnoamerički glodar! Ova neevropska poluvodena vrsta se na volšeban način uvukla u našu faunu gde je našla povoljna staništa i veoma se namnožila. Glavno stanište u Srbiji je Dunav koji pripadnicima ove vrste omogućava lagodan život, bogatu trpezu, mesta za skrivanje i zaštitu od neprijatelja. Velika moć reprodukcije ovog krupnog južnoameričkog pacova preti da ugrozi svaki vodeni ekosistem, pa čak i ovako snažan kakav je dunavski.

Slepi miš srednji noćnik (Nyctalus noctula)

Pripadnici ove vrste često se mogu videti u poplavnim šumama uz Dunav, gde borave u dupljama starih vrba, topola, i drugog drveća, a hranu nalaze visoko iznad vodenih površina. Iako nisu izrazito vezani za vodene površine kao neke druge vrste slepih miševa, dolina reke Dunav je glavni koridor migracije srednjih noćnika koji prelaze distance od preko 1.000 kilometara tokom prolećne i jesenje seobe. Tada se u popodnevnim i večernjim časovima iznad Dunava ili u njegovoj blizini mogu videti ili čuti manja i veća jata ovih slepih miševa kako žurno lete da bi što pre stigli do svojih letnjih ili zimskih staništa.

(tеkst: Prirоdnjаčki muzеј u Bеоgrаdu)

Galerija