Virtuelni Muzej Dunava

Prirodnjački muzej u Beogradu

Prirodnjački muzej u Beogradu je jedna od najstarijih srpskih nacionalnih ustanova. Prirodnjački muzej je specijalizovan za zaštitu i izlaganje pokretnih kulturnih dobara prirode i u njegovom radu neodvojivo su povezane kulturna, naučna i obrazovna delatnost. Sakupljanje i čuvanje predmeta iz prirode dobijaju punu vrednost i ostvaruju svoju svrhu tek posle proučavanja i naučnog vrednovanja, a tek tada predmeti mogu da ispune i svoju kulturno-prosvetnu ulogu.

U Srbiji je jedini muzej takve vrste, a po bogatstvu i raznovrsnosti primeraka, postignutim rezultatima u oblasti muzeologije i nauke jedan je od vodećih prirodnjačkih muzejau jugoistočnoj Evropi. Zvanično je osnovan 1895. godine, kao Jestastvenički muzej srpske zemlje.

U privremenom prostoru čuva se prirodna i kulturna baština u 117 prirodnjačkih zbirki, sa približno 1.500.000 različitih primeraka iz Srbije, Balkanskog poluostrva, ali i celog sveta. Po broju primeraka izdvajaju se: mineraloška, petrološka, zbirke fosilnih i recentnih mekušaca, insekata, ptica, sisara,kao i Generalni herbarijum Balkanskog poluostrva, koje imaju veliku naučnu i muzeološku vrednost.

Prirodnjački muzej je, od svog osnivanja do danas, naučne, edukativne i izložbene aktivnosti usmeravao i usmerava na afirmaciju i prezentaciju biološkog i geološkog diverziteta, na njihovu zaštitu kao i na podizanje ekološke svesti šire populacije o potrebi očuvanja jedinstva prirodne baštine.

(tеkst: Prirоdnjаčki muzеј u Bеоgrаdu)

Galerija

Kontakt

Prirodnjački muzej u Beogradu

Njegoševa 51
11000 Beograd
Srbija
tel:    +381 (0)11/ 34 42 147, +381(0)11/ 34 42 149
faks: +381 (0)11/ 34 46 580
web: www.nhmbeo.rs
e-mail: nhmbeo@nhmbeo.rs