Virtuelni Muzej Dunava

Vertigo alpestris

Naziv: Vertigo alpestris
Mesto/Oblast: Zatonje, Požarevačko podunavlje
Hronologija: pre 10000 p.n.e. -
Muzej: Prirodnjački muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Pleistocen
Bliže datovanje: Pre 1.800.000 godina
Materijal: Fosilizovana ljuštura
Dimenzije: H 1,77; W 1 mm
Bibliografija: Mitrović B. 2007: Pleistocene malacofauna of the Požarevac Danube Area (Ne Serbia), Geološki anali Balkanskoga poluostrva, 68, 81-89.

Opis

Les koji je taložen u uslovima suve aridne klime sadrži i ostatke puževa. U fosilnom stanju je moguće pronaći Vertigo alpestris jer je živela u asocijaciji sa šumskim vrstama među mahovinama i u senci drveća. Međutim dugotrajne klimatske promene u pleistocenu, uticale su da se ova boreo-alpska vrsta delimično povuče iz naših krajeva.

Iz muzejskih zbirki