Virtuelni Muzej Dunava

Urna iz Male Vrbice

Naziv: Urna iz Male Vrbice
Lokalitet: Mala Vrbica / Livade
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1000 p.n.e. - 1 n.e.
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Prelaz iz stare u novu eru
Epoha: Preistorijsko-ranorimska
Kultura: Keltsko-ranorimska
Bliže datovanje: 1. vek p.n.e-1. vek n. e.
Materijal: Fino prečišćena glina
Dimenzije: H 35, R 26.8 cm
Tehnika izrade: Na grnčarskom točku, bojena
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremi za štampu); M. Vukmanović, u: Katalog Arheološki muzej Đerdapa (1996), kat. P97; za lokalitet i rezultate, vid. Đerdapske sveske / Cahiers des Portes de Fer / CPF, III / 1986. (dr Blaženka Stalio)

Opis

Jedna od najlepših, elegantno obojenih urni u zagasito-crvenim nijansama, vezuje se za prisustvo Kelta u ovome sektoru Dunava, u vreme završne faze stabilizacije Rimljana.

Ajmana/Mala Vrbica: sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja (Projekat Đerdap II, dr Blaženka Stalio)