Virtuelni Muzej Dunava

Statueta Viktorije

Naziv: Statueta Viktorije
Lokalitet: Beogradska tvrđava
Mesto/Oblast: Beograd
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: 2-3. vek n. e.
Materijal: Bronza
Dimenzije: H 9,4 cm, L 5,3 cm
Tehnika izrade: Livenje
Bibliografija:

Veličković, M. 1972. Rimska sitna bronzana plastika u Narodnom muzeju, Narodni muzej, Antika 4, Beograd.

Ratković, D. Wagon and Harness Bronzes from the Roman Collection of the National Museum in Belgrade, Thiasos, 2008.

Opis

Boginja Viktorija sa široko raširenim krilima i diskom iznad glave koji drži u visoko izdignutim rukama. Odevena je u dugu tuniku preko koje nosi kratku tuniku, a ispod grudi opasač. Na disku se nalazi natpis u tri reda: CAIS, SACE, RD. Detalji na licu, krilima i odeći su prikazani sumarno urezivanjem i utiskivanjem tačaka.