Virtuelni Muzej Dunava

Solid Valentijana II

Naziv: Solid Valentijana II
Mesto/Oblast: Kastrum Nove (Čezava) / Golubac
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Kasna antika
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: 387. godina
Materijal: Zlato
Dimenzije: Diameter 20,70 mm
Tehnika izrade: Kovanje
Bibliografija: M. Vasić, Čezava - castrum Novae, Starinar 33-34, 1982-3 (1984): 91-122; M. Vasić, Zlatni i srebrni novac kasne antike (284-450), Beograd 2008: 111.

Opis

Valentinijan II, solid, kovnica Konstantinopolj (387)

Avers: DNVALENTINI-ANVSPFAVG.

Poprsje imperatora u oklopu i paludamentumu nadesno. Na glavi dijadema u obliku rozete.

Revers: CONCORDI-AAVGGG, oficina E; u isečku, CONOB.

Konstantinopolj sedi spreda na prestolu, glava nadesno. Na glavi šlem. U desnoj ruci drži skiptar, u levoj kuglu. Desna noga na pramcu broda.

Težina 4,45 g