Virtuelni Muzej Dunava

Simpulum-kutlača

Naziv: Simpulum-kutlača
Lokalitet: Tekija / Transdierna
Mesto/Oblast: Tekija, Đerdap
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: druga polovina 1. veka
Materijal: Srebro
Dimenzije: R. 5,9; 3,7cm, L. 7,7cm, H. 10cm
Tehnika izrade: Livenje, iskucavanje
Bibliografija:

Mano-Zisi Đ. 1957, Nalaz iz Tekije, Beograd

Popović I. 1994. Antičko srebro u Srbiji, Beograd

Ratković D. 2007. Balkani, Antiche civilita tra il Danubio e l Adriatico, (eds. T. Cvjetićanin, G. Gentili, V. Krstić), Milano 2007.

Opis

Simpulum kalotastog recipijenta i ravne vertikalno postavljene drške. Obod suda je prstenasto naglašen. Na dršci sa spoljne strane su predstavljeni floralni ornamenti; lozice i dva cveta. Na vrhu drške predstavljena je maska Meduze, sa vencem od bršljana i cveća (corona convivales). Levo i desno od predstave Meduze su glave labudova okrenute ka recipijentu posude. Drška se na donjoj strani završava volutama i dvema barskim pticama.Na dnu natpis u kurzivu: VALERI Po/o L VI (pondo libras VI).