Virtuelni Muzej Dunava

Sarkofag

Naziv: Sarkofag
Lokalitet: Beogradska tvrđava
Mesto/Oblast: Beograd
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Antika
Epoha: Rimska
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: oko 300. godine
Materijal: Krečnjak
Dimenzije: 2,18x0,98x0,74 m
Tehnika izrade: Klesanje
Bibliografija:

Stefan Pop-Lazić, Nekropole rimskog Singidunuma, Singidunum 3, Beograd 2002, 21-22.

Opis

Sarkofag sa poklopcem u obliku dvoslivnog krova sa četiri ugaone i po jednom polukružnom akroterijom na sredini.Na prednjoj strani sarkofaga je pravougaonopolje, sa profilisanim okvirom, čije su bočne ivice ukrašene noričko-panonskim volutama. U polju su predstavljena dva starozavetna motiva legende o Joni: na levoj strani stojeća figura Dobrog pastira drži oko vrata jagnje, na desnoj je brod na kojem dve figure veslaju, a jedna baca Jonu u vodu. Između figure Dobrog pastira i broda predstavljeni su drvo, kit koji izbacuje Jonu iz svojih čeljusti i čovek na delfinu.