Virtuelni Muzej Dunava

Runasti mamut (Mammuthus primigenius)

Naziv: Runasti mamut (Mammuthus primigenius)
Mesto/Oblast: Dunav kod Kostolca
Hronologija: pre 10000 p.n.e. -
Muzej: Prirodnjački muzej u Beogradu
Država: Srbija
Epoha: Pleistocen
Bliže datovanje: Oko 10.000 godina
Materijal: Butna kost runastog mamuta

Opis

Ostaci krupnih sisara iz perioda poslednjeg ledenog doba često se nalaze prilikom eksploatacije šljunka i peska iz dolina velikih panonskih reka (Dunava, Save, Tisa) i njihovih pritoka (Morava, Kolubara, Timok). Najčešće su to ostaci mamuta (duge kosti, zubi, delovi vilica) i stepskog bizona (lobanje, duge kosti, delovi donjih vilica), ređi su ostaci runastog nosoroga i džinovskog jelena.

Butna kost runastog mamuta (Mammuthus primigenius), dužine 1,20 metara. Kost je pronađena 2006. godine prilikom iskopavanja šljunka iz Dunava kod Kostolca.

Iz muzejskih zbirki