Virtuelni Muzej Dunava

Rimski konjički paradni šlem

Naziv: Rimski konjički paradni šlem
Lokalitet: Brza Palanka / Egeta
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Trajan-Hadrijan
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 1-2. vek
Materijal: Legura bakra, kalaja, i gvožđa sa pozlatom i detaljima od staklene paste
Dimenzije: H 22 cm, W 20 cm
Tehnika izrade: Livenje, kovanje, iskucavanje, cizeliranje, poliranje, kaljenje, presovanje
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kataloga kolekcija u pripremi za štampu); P. Petrović, Rimski paradni šlem iz Brze Palanke (Egeta), Zbornik NM, XV-1, Beograd 1994, 97-106, sl.1.

Opis

Deo rimskog dvodelnogparadnogvojnogšlema, luksuzne izrade, pripada tipu ceremonijalnih rimskih šlemova sa pokretnom maskom (nedostaje, kao i najveći deo kalote šlema), koju su nosili rimski konjanici.

Rimska tvrđava sa naseljem Egeta/Brza Palanka, slučajan nalaz. Za sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja, vid. dr P. Petrović uĐerdapske sveske II/1984, 153-159 (CPF-Cahiers des Portes de Fer).