Virtuelni Muzej Dunava

Rimski bog Jupiter

Naziv: Rimski bog Jupiter
Lokalitet: Kostol - Pontes / Transdrobeta
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Severi (posle 201. god)
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 2-3. vek n. e.
Materijal: Mermer, žućkasto-sive boje
Dimenzije: H 0.65, W 0.35 m
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremiza štampu); J.(Rankov) Kondić, Katalog Arheološki muzej Đerdapa (1996), kat.10; vid. Đerdapske sveske / Cahiers des Portes de Fer /CPF/, II/1984, Statua Jupitera, 49-52; za isti lokalitet-rimski kastrum Pontes i Trajanov most, up. i Đerdapske sveske / Cahiers des Portes de Fer /CPF, I/1980, kao i IV/1987.

Opis

Reperezentativna mermerna skulptura vrhovnog rimskog boga Jupitera na prestolu (glava nedostaje), sa posvetom na bazi, koju je, najboljem i najvećem Jupiteru, postavio augastal grada Drobeta/Turnu Severin/ augustal coloniae Drubetae.

Rimska tvrđava Pontes/Pontes-Trajanov most (Kostol): sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja (Projekat Đerdap II, M.Garašanin-M.Vasić-G.M.Vujović)