Virtuelni Muzej Dunava

Rimska uljana svetiljka

Naziv: Rimska uljana svetiljka
Lokalitet: Diana / Statio Cataractarum Diana
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Flavije - Trajan
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: 2. vek
Materijal: Bronza ili prečišćena fina glina
Dimenzije: 22 x 9 x 5.8 x 5 cm
Tehnika izrade: Livenje
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada, kat. kolekcija u pripremiza štampu); J. (Rankov) Kondić u: Arheološki muzej Đerdapa (Beograd, 1996), kat.br. A30; A. C. Kuzmanović - A. Jovanović, TEKIJA, Beograd 2004, kat.1, 2.

Opis

Ove odlično očuvane, reprezentativne ranorimske uljane svetiljke karakterističnog, kruškolikog recipijenta sa visoko izvijenim drškama, koje se često završavaju ljudskom maskom, ili u obliku glave životinja (konja, kao sa Diane) ili ptice (Transdierna), pojavljuju se od kraja prvog veka u naseljima širom Imperije (period vladavine Flavijevaca). Proizvedene su u poznatim italskim ateljeima.

Rimska tvrđava sa naseljem Diana/Stacio Cataractarum Diana (Karataš-Novi Sip), rimska tvrđava sa naseljem Transdierna/Tekija: sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja, Projekat Đerdap I (Tekija, prof. Dr. A.C.Kuzmanović), Projekat Đerdap II (Diana, J. Rankov Kondić)