Virtuelni Muzej Dunava

Reljef boga Mitre

Naziv: Reljef boga Mitre
Lokalitet: Tekija / Transdierna
Mesto/Oblast: Rimska tvrđava sa naseljen Transdierna/Tekija; Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Severi
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 2-3. vek
Materijal: Mermer fine strukture, sivkast
Dimenzije: 55 х 61 х 7 cm
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremi za štampu); A. C. Kuzmanović - A. Jovanović, TEKIJA, Beograd 2004.

Opis

Dva, odlično očuvana dela reljefa koja se spajaju, sa bogom Mitrom u kanonizovanoj sceni njegovog žrtvovanja bika / tauroctonia i uz prateće, uobičajene atribute i elemente i scene iz njegovog života, svakako je jedan od najlepših, umetničkih reljefa ovoga boga.

Rimska-kasnorimska tvrđava sa naseljem Transdierna/Tekija: sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja (Projekat Đerdap I. prof dr A. C. Kuzmanović)