Virtuelni Muzej Dunava

utorak, 11. septembar 2012.

Promovisan Virtuelni muzej Dunava

U ponedeljak 10. septembra u 19h u prostoru Javnog skloništa Beogradske Tvrđave ("Soho Republic Club", Pariska 1) održana je promocija kapitalnog projekta „Magični dodir Dunava - Virtuelni muzej“.

Prisutnima su se tokom promocije obratili:

Ivana Lučić Todosić, direktor JP „Beogradska tvrđava“
Tatjana Cvjetićanin, direktor Narodnog muzeja u Beogradu
Ana Stolić, direktor Istorijskog muzeja Srbije
Vilma Niškanović, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu
Slavko Spasić, direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
Danica Jovović Prodanović, direktor Muzeja grada Beograda
Rade Mačković, direktor „Omnicom Solutions d.o.o.“
Predrag Đidić, JP „Beogradska tvrđava“ - prezentacija „Virtuelnog muzeja Dunava“

JP „Beogradska tvrđava“ u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije, 2011. godine pokrenulo je projekat sa ciljem da se putem internet prezentacije na jednom mestu povežu reprezentativni primeri kulturnog i prirodnog nasleđa celokupnog dunavskog regiona, od izvorišta u Nemačkoj do ušća u Crnom moru.

Virtuelni muzej - Magični dodir Dunava“ realizovan je kao razvojna platforma koja pruža mogućnost konstatnog unošenja novih podataka i mapiranje novih lokaliteta. Svaka država kroz koju protiče Dunav, uključivanjem i akreditovanjem odgovarajućih institucija, preuzeće odgovornost i obavezu unošenja sadržaja koji će prikazati kulturno i prirodno nasleđe koje se odnosi na tok Dunava kroz teritoriju njihove države.

Realizovan je deo projekta koji se odnosi na nasleđe duž toka Dunava kroz Srbiju. U realizaciji ovog dela projekta učestvovali su JP „Beogradska tvrđava“, Narodni muzej u Beogradu, Etnografski muzej u Beogradu, Istorijski muzej Srbije, Prirodnjački muzej u Beogradu, Muzej grada Beograda, Vojni muzej u Beogradu i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Novog Sada. Muzejski stručnjaci su u okviru arhiva i fondova svojih muzeja, izvršili selekciju i odabir materijala za koje smatraju da na najbolji način prezentuju kulturno i prirodno nasleđe Dunavskog toka kroz Srbiju.

U narednom periodu razvoja virtuelnog muzeja u planu je uključivanje još većeg broja muzeja i drugih institucija koje bi sadržajno obogatile postojeću bazu podataka, kao i upućivanje poziva za saradnju i uključivanje zajedničkih instutcija podunavskih zemalja čime bi internet prezentacija „Magični dodir Dunava“ dobila na širem međunarodnom značaju.

Sve vesti