Virtuelni Muzej Dunava

Preistorijska bronzana figura

Naziv: Preistorijska bronzana figura
Lokalitet: Mala Vrbica / Livade
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 2000 p.n.e. - 1000 p.n.e.
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Kasno bronzano doba
Epoha: Preistorijska
Kultura: Žutobrdska
Bliže datovanje: 1300-1200. p.n.e.
Materijal: Glina
Dimenzije: H 9.5 cm
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremi za štampu); M. Vukmanović, u: Katalog Arheološki muzej Đerdapa (1996), kat.br. P 55; za lokalitet i rezultate, vid. Đerdapske sveske / Cahiers des Portes de Fer / CPF, II/1984, III/1986. (dr P. Popović - M. Vukmanović)

Opis

Mala glinena, reprezentativna, kultna figurina sa antropološkim naznakama, dekorisana maštovitim kombinacijama linearnih i krivolinijskih ornamenata spojenih i u vidu prepoznatljivih, astralnih simbola istaknutih belom bojom, što je i stilska odlika ovoga perioda razvijenog bronzanog doba.

Livade / Mala Vrbica: sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja (Projekat Đerdap II, dr P. Popović-M. Vukmanović)