Virtuelni Muzej Dunava

Praroditeljka

Naziv: Praroditeljka
Lokalitet: Lepenski Vir
Mesto/Oblast: Boljetin, Đerdap
Hronologija: 10000 p.n.e. - 4000 p.n.e.
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Epoha: Mezolit
Kultura: Kultura Lepenskog vira
Bliže datovanje: 6300 – 5900. god.p.n.e
Materijal: kvarcni peščar
Dimenzije: 51 x 39 cm
Tehnika izrade: iskucavanje, klesanje
Bibliografija:

Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Archaeological Series, Vol. 11, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Srejović, D. 1968. Lepenski Vir, nova praistorijska kultura u Podunavlju, Srpska Književna Zadruga, Belgrade.

Srejović D. i Lj. Babović 1983. Umetnost Lepenskog Vira, Jugoslavija, Beograd

Opis

Figuralna skulptura – na levom ramenu i leđima nalazi se, u obliku ribljeg mehura, crvena zona od pečenja, simetrična plastičnom ispustu na suprotnoj strani leđa. Po svim iskucanim površinama skulpture očuvani su tragovi premazivanja crvenim pigmentom.