Virtuelni Muzej Dunava

Pogled na Kalemegdan

Naziv: Pogled na Kalemegdan
Autor: Konstantin Jovanović
Hronologija: 1800 - 1900
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Bliže datovanje: 1880-1890.
Dimenzije: 24,4x33,5 cm
Tehnika izrade: Akvarel

Opis

Konstantin Jovanović (1849 – 1925) arhitekta, slikar i akvarelista. Prve pouke o crtanju dobio je od oca Anastasa. Početkom osme decenije XIX veka odlazi u Italiju zbog studijskog usavršavanja. Kao arhitekta bio je aktivan od sredine osamdesetih godina XIX veka do dvadesetih godina prošlog veka. Svoj neizbrisiv trag Jovanović je ostavio ostvarenjima u duhu akademske arhitekture pod uticajem jednog od najvećih nemačkih arhitekata i teoretičara arhitekture sredine XIX veka Gotfrida Sempera. Pisao je članke i rasprave o arhitekturi. Ostavio je veći broj studija predela i gradske arhitekture u tehnici akvarela i gvaša, slikanih tokom njegovih čestih putovanja po Evropi i Balkanu. U Narodnom muzeju nalazi se 18 njegovih dela.