Virtuelni Muzej Dunava

Par naušnica sa jednom jagodom

Naziv: Par naušnica sa jednom jagodom
Mesto/Oblast: Visoka Ravan / Brestovik, Opština Grocka
Hronologija: 1200 - 1300
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Epoha: Srednji vek
Kultura: Vizantijska
Materijal: Bronza
Dimenzije: R links 3,5 cm; D. bead 2,6 x 2,6 cm
Tehnika izrade: Livenje
Bibliografija: M. Ćorović-Ljubinković, La nécropole slave de Brestovik - Rapport préliminaire des fouilles en 1953 - 1954, AI II, Beograd 1956, 136, fig. 4 i 5.

Opis

Par naušnica od bronze sa jednom šupljom bikoničnom jagodom. Karike na oba kraja stanjene, načinjene su od relativno deblje žice kružnog preseka. Uz jedan, nešto više stanjeni kraj karike postavljena je jagoda; uzana traka između kupastih polovina ukrašena je nizom od 11 ravnomerno raspoređenih krupnih granula. Prelaz između kupastih polovina i uzane trake sa granulama, naglašen je u vidu pseudofiligranske, dvostruko upredene žice. Imitacijom dvostruko upredene filigranske žice, ukrašene su površine oba kupasta dela. Jagode su na krajevima fiksirane za kariku namotajima koji imitiraju dvostruko upredenu filigransku žicu.