Virtuelni Muzej Dunava

Panorama Beograda

Naziv: Panorama Beograda
Autor: Poleksija Todorović
Hronologija: 1800 - 1900
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Bliže datovanje: 1899.
Dimenzije: 17,7 x 25 cm
Tehnika izrade: Ulje na kartonu

Opis

Poleksija Todorović (1848 – 1939), slikarka. Počeci njenog slikarstva vezuju se za profesora crtanjau beogradskoj Realci Jovana Deroka, a potom za njenog supruga slikara Stevu Todorovića. Pretežno je slikala ikone i portrete, ponekad i pejzaže, dok je u najvećoj meri pomagala suprugu pri izvršavanju mnogih slikarskih porudžbina za potrebe crkve. U zbirci Narodnog muzeja nalazi se 16 njenih dela. Sign. dole levo: Todorovićka 1899