Virtuelni Muzej Dunava

Natpis o obnovi kripte

Naziv: Natpis o obnovi kripte
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Hadrijan
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 1-2. vek
Materijal: Mermer, sivkasto-beo
Dimenzije: 210 x 0.80 x 0.34 cm
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić, M. Mirković (kat. u pripremi za štampu); A. C. Kuzmanović, Rimsko utvrđenje kod Kladova, Starinar, N. S. XXVIII-XXIX (1977/1978), 127-134

Opis

Ovaj impozantni mermerni blok sa natpisom o obnovi (neke) zapuštene kripte, na latinskom jeziku, postavio je ugledni građanin i patron grada Drobete/Drobeta (Turnu Severin, Romania), koji je obnovu kripte finansirao sopstvenim sredstvima, kako izričito stoji u tekstu ovoga natpisa.

Obala Kladova (brodogradilište), (rimska) kasnorimska tvrđava: sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja (Projekat Đerdap I, Prof. dr A.C.Kuzmanović)