Virtuelni Muzej Dunava

Nadgrobna stela

Naziv: Nadgrobna stela
Lokalitet: Kostolac / Viminacium
Mesto/Oblast: Kostolac-Požarevac
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Antika
Epoha: Rimska
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: 2-3. vek n. e.
Materijal: Beli mermer
Dimenzije: 1,75 x 1,32 x 0,30 m
Tehnika izrade: Klesanje
Bibliografija: Mirković M. 1986, Inscriptions de la Mésie Supérieure II. Viminacium et Margum, Beograd

Opis

Gornja polovina nadgrobne stele sa zabatom, međupoljem, reljefnim i delimično sačuvanim natpisnim poljem. U zabatu je predstavljena glava Meduze i dve ležeće zmije. U gornjim ugaonim poljima su ležeći krilati Geniji koji drže po jednu baklju. U reljefnom polju između dva kanelovana stuba sa kapitelima nalaze se kola na četiri točka u koja su upregnuta tri konja. Na kolima sede tri muškarca: desno kočijaš nogama oslonjen na rudu kola, iza njega muškarac sedi načetvoronožnoj stolici, a na zadnjem sedištu mlađi muškarac okrenut leđima sedi na zavežljaju. U međupolju su predstavljene četiri životinje u trku: zec, pas, pas i medved. Natpisno polje uklesano je između dva kanelovana stuba sa kapitelima. Natpis: D(is) M(anibus) / L. Blassius Nigellio / specul(ator) leg(ionis) VII Cl(audiae) vixit / ann(is) XXXV.