Virtuelni Muzej Dunava

Merkur

Naziv: Merkur
Mesto/Oblast: Smederevo, Vinceia
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: 3. vek
Materijal: Bronza
Dimenzije: H 3,5; L 5,1 cm
Tehnika izrade: Livenje
Bibliografija: Veličković, M. Rimska sitna bronzana plastika u Narodnom muzeju, Antika 4, Beograd 1972.

Opis

Merkur prikazan u ležećem položaju oslonjen na levu ruku u kojoj drži stilizovano predstavljen caduceus. Udesnoj ruci drži pateru. Merkur je prikazan polunag sa preko leđa prebačenim paludamnetum-om. Na glavi Merkur nosi petasussa krilima.