Virtuelni Muzej Dunava

Maska (deo paradnog šlema)

Naziv: Maska (deo paradnog šlema)
Mesto/Oblast: Smederevo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: druga polovina 2-početak 3. veka
Materijal: Bronza
Dimenzije: H 20.5; W 19.6 cm
Tehnika izrade: Kovanje, cizeliranje
Bibliografija:

Garbsch J. 1978, Römische Paraderüstungen, Berlin,

Popović, I..Catalogue, In: Classical Portraiats in Yugoslavia (N. Cambi, I. Popović, Lj. Popović, D. Srejović eds), Beograd 1987.

Ratković D. 2007, In. Balkani, Antiche civilita tra il Danubio e l Adriatico, (eds. T. Cvjetićanin, G. Gentili, V. Krstić), Milano 2007.

Opis

Maska mladića, deo šlema, sa perforiranim prorezima za oči, usta i nozdrve. Iznad niskog i širokog čela padaju veliki uvojci predstavljeni u dva reda. Iznad fino modelovanih usni brkovi i brada su naznačeni urezivanjem. Zalisci brade su drugačije modelovani, ali na isti način plastično istaknuti. Spoljni uglovi otvora za gledanje ukrašeni su lineranim punciranim ornamentima. Ispod levog uha sačuvana je petlja za pričvršćavanje gornje kalote šlema. Ovaj lik mladog muškaraca sa licem bez bora, dugog nosa, senzualnih usana, tvrdo modelovanih kontura lica, koji mu daju posebnu čvrstinu i snagu, ideal je muževnosti Hadrijanovog doba. Manirizam i ornamentalan karakter dominiraju, a tehnika plitkog graviranja daje plastični efekat. Stilske karakteristike portreta mladića su klasicističke, a frizura sauvojcima pripada tipu frizura cara Hadrijana i njegovog prijatelja Antinoja. Predstavlja dobar toreutski rad, možda iz nekeradionicena dunavskom limesu (Viminacium ?). Ova maska sa likom mladića deo je paradnog šlema, rimske svečane vojničke opreme, korišćene u turnirima ili konjičkim paradama.Prema svojim stilskim karakteristikama i izuzetno preciznoj tehnici izrade, predstavlja jedan od najboljih i najznačajnijih primeraka ovog izdvojenog tipa šlemova.