Virtuelni Muzej Dunava

Male bronzane statuete rimskih bogova i boginja

Naziv: Male bronzane statuete rimskih bogova i boginja
Lokalitet: Diana / Statio Cataractarum Diana
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Trajan-Hadrijan-Severi
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 1/2-3. vek
Materijal: Bronza
Dimenzije: H 8,5-9 cm
Tehnika izrade: Livenje
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremiza štampu); J. (Rankov) Kondić, u: Katalog Arheološki muzej Đerdapa (1996), kat. br. A7 (Diana, glava boginje), A8 (Apolon), A9, 11 (Herakle), A10, 18 (Jupiter), A12 (Diana u lovu, reljef), A16, A17, (Merkur), A19 (Neptun), A20 (Minerva), A20-A23 (Venera), A25 (Prijap)

Opis

Male bronzane statuete omiljenih rimskih bogova i boginja Jupitera, Minerve, Merkura, Prijapa...(na ovoj slici), savršenih proporcija i vrhunske umetničke izrade izložene su, između ostalih, u Arheološkom Muzeju Đerdapa (u Kladovu). Predstavljaju prava remek - dela rimske imperijalne epohe i ubrajaju se unajlepša ostvarenja rimskog klasicizma, u minijaturnoj formi. Ova grupa rimskih bogova sa rimskog limesa ovoga sektora Dunava, Jupiter, bog vremena i oluje, Junona, boginjabraka i žena, Minerva, boginja veština i zanata, rata i ratne mudrosti, Merkur, bog bogatstva i trgovine, zaštitnik granica i nosilac božanskih poruka, Diana, uvek prikazana sa lukom i strelama, kao boginja lova, zaštitnica divljine i iskonske, nedirnute prirode, njen brat Apolon, bog Sunca svetlosti, lepote, muzike, Viktorija, boginja bitke i pobede, Venera, boginja ljubavi i pomorskih putovanja, Neptun, vladar svih voda sveta, bio jezaštitnik brodovlasnika i brodskog saobraćaja, Prijap, božanstvo vrtova polja i plodnosti, Herakle, ogrnut lavljom kožom, bio je zaštitnik putovanja, poduhvata skopčanih sa teškoćama - teškim radom u građevinarstvu, u rudnicima, kamenolomima, jesu glavna božanstva rimskog Panteona, veoma popularana i prihvaćena među šarenolikim rimskim stanovništvom i ovde, kao i širom prostrane Imperije.