Virtuelni Muzej Dunava

Lumakela fosilizovanih glavonožaca (Procerites procerus, Calliphylloceras sp.)

Naziv: Lumakela fosilizovanih glavonožaca (Procerites procerus, Calliphylloceras sp.)
Mesto/Oblast: Rt Greben na Dunavu, Đerdapska klisura, istočna Srbija
Hronologija: pre 10000 p.n.e. -
Muzej: Prirodnjački muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Srednja jura, pre oko 176-160 miliona godina
Bliže datovanje: Klauska facija, pre oko 167-160 miliona godina
Materijal: Fosilizovane ljušture
Dimenzije: 15 х 11 х 9 cm
Bibliografija:

Mihajlović M., 1969: Klauska amonitska fauna dogera okoline Donjeg Milanovca (ist. Srbija). Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, A, 24:45-84

Maran A., 2008: Mente et malleo. Prirodnjački muzej, Alta Nova, d.o.o., 21-23, Beograd

Opis


   

Iz muzejskih zbirki