Virtuelni Muzej Dunava

Kopija reljefa sa Trajanovog stuba u Rimu

Naziv: Kopija reljefa sa Trajanovog stuba u Rimu
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimska imperija: Trajan
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 113. godinа (Trajanov stub)
Materijal: Gips (kopija u Muzeju)
Dimenzije: 173 х 134 cm
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremi za štampu); za rezultate istraživanja Pontesa-Trajanovog Mosta, vid. Đerdapske sveske /Cahiers des Portes de Fer/CPF/, I/1980, II/1984 i IV/1987;Up. i S. Gušić, Traian's bridge a contribution towards its reconstruction, CPF The Roman Limes on the Middle and the Lower Danube, 1996; za Trajanov Stub, vid. C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanssäule (1986-1900)

Opis

Kopija reljefa sa Trajanovog stuba sa predstavom imperatora i njegove svite, u sceni žrtvovanja, ispredveličanstvenog Trajanovog mosta podignutog preko Dunava/Danuvius, između dve rimske, dunavske provincije, Gornje Mezije / Moesia Superior (Srbija, desna obala) i Dakije / Dacia (Rumunija, leva obala), u periodu od 103-105 godine. Glavni inžinjer ovoga mosta, čiji su ostaci i danas vidljivi kod Kladova / Kostola, u Srbiji i Turnu Severin / Romania, bio je slavni Apolodor, imperatorov arhitekta, poreklom iz Rimske Sirije koji je zaslužan i za projekat Trajanovog foruma i Trajanovog Stuba, u Rimu (Italija).

Rimski, Тrајаnоv fоrum; Rimskа tvrđаvа Pоntеs / Pontes-Тrајаnоv mоst (Kоstоl): sistеmаtskа аrhеоlоškа iskоpаvаnjа i istrаživаnjа (Prојеkаt Đеrdаp II, М. Gаrаšаnin - М. Vаsić - S. Gušić-G. М. Vuјоvić)