Virtuelni Muzej Dunava

Kopija natpisa rimskog imperatora Klaudija

Naziv: Kopija natpisa rimskog imperatora Klaudija
Lokalitet: Trajanov put - Trajanov kanal - Trajanov most / Via Traiana
Mesto/Oblast: Gornja klisura - Stena Gospođin Vir
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Materijal: poliester

Opis

Kopija teksta originalnog latinskog natpisa rimskog imperatora Klaudija urezanog 46 g.n.е, u prirodnu stenu litice gornje klisure, povodom izvršenih radova na gradnji dunavskog puta – limesa, u ovome sektoru.

*Natpis je potopen 1971. godine