Virtuelni Muzej Dunava

Kokina

Naziv: Kokina
Mesto/Oblast: Orešac, Smederevsko podunavlje
Hronologija: pre 10000 p.n.e. -
Muzej: Prirodnjački muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Gornji miocen
Epoha: Miocen
Bliže datovanje: 5-7 miliona godina
Materijal: Aragonitske ljušturice fosilnih puževa i školjki
Dimenzije: 8 x 3 х 3 cm
Bibliografija:

Jovanović, G., Paunović, G. 2009: Gornji pont Orešca kod Smedereva, Smederevski zbornik, 2, Smederevo: 167 – 177.

Jovanović G., Knežević S., Đurić D., Bosnakoff M., Paunović G. 2010: Upper Miocene fauna of Orešac near Smederevo (Serbia). Bulletin of the Natural History Museum, 3, Belgrade: 67 – 93.

Jovanović G., Paunović G. 2011: Kokine iz gornjeg miocena Orešca kod Smedereva, Smederevski zbornik, 3, Smederevo: 261 – 272.

Opis

U gornjemiocenskim sedimentima jezera Panon, pored Dunava, (Orešac kod Smedereva) sačuvane su kokine ili lumakele, tj. stene izgrađene od mnoštva ljušturica puževa i školjki pomešanih sa sedimentom. Javljaju se u vidu slojeva različite debljine, najčešće oko 20 cm, dok im dužina ponegde iznosi i više metara.

Kokine su veoma bogat izvor informacija koje se koriste pri rekonstrukciji palesredine u kojoj su nađene. Nalazak više od 50 vrsta mekušaca ukazuje da su u jezeru panon koje je nekada plavilo terene Smedereva postojali povoljni uslovi za život. Međutim, kokine izgrađene od polomljenih ljušturica i kalupa mekušaca svedoče o njihovom povremenom kretanju po dnu jezera, najverovatnije pod uticajem olujnih talasa i dokaz su nasilnog ometanja postojećih sedimenata sa faunom koja je tu bila nastanjena i njihovog ponovnog taloženja u plitkovodnoj sredini.

Na terenima Orešca je pronađeno nekoliko tipova kokina sa aragonitskim ljušturama. Jedna manja kokina dužine 8 cm se sastoji iz dva, po sastavu i izgledu, razlita dela povezana čvrstim sedimentom. Donji deo je izgrađen od čvrsto vezanih fragmenata ljuštura molusaka. U mnoštvu fragmenata mogu se prepoznati: Melanopsis decollata, Lymnocardium diprosopum juv. i sitne drajsene. Gornji deo kokine je vezan čvrstim sedimentom sa donjim delom. Grade gadobro očuvani kapci školjaka: Lymnocardium diprosopum, L. zujovici, L. cf. banaticum, Lymnocardium sp., Dreissena auricularis, Dreissena sp. Ljušturice su aragonitskog sastava, bele boje i haotično raspoređene.

Iz muzejskih zbirki