Virtuelni Muzej Dunava

Keramička posuda

Naziv: Keramička posuda
Mesto/Oblast: Kovin – Park, Južni Banat
Hronologija: 500 - 1000
Muzej: Vojni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Rani srednji vek
Epoha: Seoba naroda
Kultura: Germanska plemena
Bliže datovanje: 6. vek
Materijal: Pečena zemlja
Dimenzije: H - 11,5 cm; R 7,5 cm
Tehnika izrade: Vitlo
Bibliografija: M. Peković, Arheološka zbirka Vojnog muzeja u Beogradu / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Beograd 2006.

Opis

Posuda kraćeg izvijenog vrata, tamnosive boje, fine fakture, dobro pečena, rađena na vitlu. Dno posude je neprofilisano. Oštećena je na vratu i obodu.