Virtuelni Muzej Dunava

Kamena baza posvećena bogu Jupiteru Dolihenu

Naziv: Kamena baza posvećena bogu Jupiteru Dolihenu
Lokalitet: Diana / Statio Cataractarum Diana
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Severi-Karakala
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 213-214. godine
Materijal: Kamen
Dimenzije: H 122 cm
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija, u pripremi za štampu, sa prof. Dr M. Mirković); M. Mirković, L. MARIVS PERPETVVS, CONSULARIS, ŽA XXVII, Sv. 2, Skopje 1977, 443-448.

Opis

Kamenu bazu sa posvetom rimskom bogu Jupiteru Dolihenu postavio je 213/214 god. Guverner Provincije, L. Marius Perpetuus Consularis za spas / pro salute rimskog imperatora Karakale i majke Julije Domne, prilikom imperatorovog prolaska ovim dunavskim putem. Baza je postavljena i pronađena urimskom hramu, nizvodno od tvrđave, u naselju na obali Dunava. Hram sa polukružnom konhom na podijumu, iz koga je natpis, usečen u prirodnu stenu obale Dianinih Katarakti, bio je jedan od malog broja retko dobro očuvanih,preostalih arhitektonskih struktura iz doba Carstva, od pre 1800 godina (izgled sačuvan na autentičnim fotografijama, iz 1971. godine, prilikom otkrića; tekst u pripremi za štampu). Hram je otkriven (kao i votivna baza) slučajno, u vreme otvaranja kamenoloma za potrebe gradnje HE Đerdap Iu blizini, potom razoren.

Rimska tvrđava sa naseljem Diana/Stacio Cataractarum Diana (Karataš-Novi Sip), slučajan nalaz (Projekat Đerdap I)