Virtuelni Muzej Dunava

Ikona podunavskog konjanika

Naziv: Ikona podunavskog konjanika
Lokalitet: Beogradska tvrđava
Mesto/Oblast: Beograd
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Antika
Kultura: Rimska
Materijal: Mermer
Dimenzije: W 13,5 cm, H 19,5 cm;
Tehnika izrade: Rezanje
Bibliografija: Popović, I. 1983 Spomenici kulta podunavskih konjanika iz Narodnog muzeja u Beogradu, Zbornik Narodnog muzeja, XI-1

Opis

Ploča pravougaonog oblika podeljena u tri reljefna friza. U gornjem: poprsje žene između poprsja dva muškarca, levo i desno po jedna muška figura sa ribom u rukama, u uglovima biste Sola i Lune. U središnjem: boginja između dva konjanika, u gornjem levom uglu je ženska figura, a u desnom muška. U donjem: petao na krugu, žena, dva čoveka, i tri vaze iznad ovna.