Virtuelni Muzej Dunava

Glava Venere

Naziv: Glava Venere
Lokalitet: Beogradska tvrđava
Mesto/Oblast: Beograd
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Epoha: Rimska
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: 2. vek
Materijal: Mermer
Tehnika izrade: Klesanje
Bibliografija:

Popоvić Lj. 1987, Classical Portraits in Yugoslavia, Belgrade

Tomović M. 1992. Roman sculpture in Upper Moesia, Belgrade

Opis

Glava devojke pravilnih crta lica pleni svojom izražajnošću, lepotom i duhovnošću. Kosa je prikazana talasasto podeljena na sredini, a punđa se nalazi na sredini potiljka i vezana je trakom (tenia). Blagi izgled licai skrivena osećajnost idealne lepote žene postignuti su skladnošću modelacije sa pogledom usmerenim naviše iz krupnih bademastih očiju, sa pravilnim nosem koji je u srazmeri sa čitavim licem. Na usnim resama se nalaze otvori za naušnice.

Da li je naša glava devojke bila deo portretne skulpture ili deo kultne skulpture Venere prirodne veličine?Njena idealna lepota govori u prilog teze da je reč o kultnoj statui Venere. Međutim ova glava se može povezati i sa portretnim karakteristikama porterta Komodove žene Krispinekoji se čuva uPol Geti muzeju u Malibu.