Virtuelni Muzej Dunava

Glava rimske boginje Diane

Naziv: Glava rimske boginje Diane
Lokalitet: Diana / Statio Cataractarum Diana
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Trajan-Hadrijan
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 1-2. vek
Materijal: Mermer, žućkasto-bele boje
Dimenzije: H 5,5 cm
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremiza štampu); J. (Rankov) Kondić u: Arheološki muzej Đerdapa (Beograd, 1996), kat. A7.

Opis

Glava rimske italske boginje Diane, zaštitnice Dunavskih Katarakti,sa karakteristično počešljanom kosom, lepo modelovanog lika, iako malih dimenzija,urađena je u najboljim tradicijama umetnosti izrade velikih skulptura grčko-helenističke epohe i avgustovskog klasicizma.

Ranorimska tvrđava Diana/Stacio Cataractarum Diana-tvrđava T I/sastrum I (Karataš-Novi Sip): sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja (Projekat Đerdap II, J.(Rankov)Kondić)