Virtuelni Muzej Dunava

Glava oca imperatora Trajana

Naziv: Glava oca imperatora Trajana
Lokalitet: Kostol - Pontes / Transdrobeta
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: kraj 1. veka
Materijal: Bronza
Dimenzije: H 29 cm, W 22,7 cm
Tehnika izrade: Livenje
Bibliografija:

Popović Lj., 1987. Classical Portraiats in Yugoslavia (N. Cambi, I. Popović, Lj. Popović, D. Srejović eds.), Beograd.

Ratković D. 2007, In. Balkani, Antiche civilita tra il Danubio e l Adriatico, (eds. T. Cvjetićanin, G. Gentili, V. Krstić), Milano

Opis

Portret zrelog čoveka, izrazitihkarakternih crta, naglašene posebnosti, daleko je od idealizacije lika. Istinitost i realizan umodelovanju doveden je do svoje krajnosti istinskog odraza karaktera i prirode modela. U naturalističnom duhu izrazito su verno predstavljene crte lica i svi detalji; lice obrijano bez brade, istaknute bore, stisnute usne, pravilan nos. Kosa je kratka, raspoređena u više pramenova, uokviruje čelo i pada na slepoočnice. Obrve su realistički naglašene. Pogled je usmeren unapred.

Portret je bio deo statue koja je stajala na Trajanovom mostu zajedno sa drugim statuama. Tretman lika, podaci o tragovima pozlate moguć samo na statuetama samog cara ili članova njegove porodice govore da je reč o portretu visoke ličnosti. Ovaj portret se identifikuje sa portrеtom Trajanovog oca po karakteristikama i sličnosti sa portretom koji se čuva u Umetničkom muzeju u Ženevi. Međutim, postoji imišljenje da je reč o portretu Trajanovog pratioca i pretorijanskog prefekta Klaudija Livijana (Claudius Livianus).

Po stilskim karakteristikama, ovaj portret pripada grupi vrhunskih primeraka rimske portretne bronzane plastike na kraju I veka i jedan je od najboljih predstavnika verističkog stila u rimskoj portretnoj plastici.