Virtuelni Muzej Dunava

Fibula

Naziv: Fibula
Mesto/Oblast: Seona kod Smedereva
Hronologija: 1000 p.n.e. - 1 n.e.
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: Mlađe gvozdeno doba
Epoha: Praistorija
Kultura: Latenska
Bliže datovanje: Kraj 3- početak 2. veka p.n.e
Materijal: Bronza
Dimenzije: 11,2 cm
Tehnika izrade: Livenje
Bibliografija: Todorović Jovan, 1974, Skordisci, istorija i kultura

Opis

Fibula sa posuvraćenom stopom vezanom za luk. Na sredini luka se nalazi rozeta ukrašena pseudofilgtanima, sa četiri kružna ležišta za umetanje neke smese.