Virtuelni Muzej Dunava

sreda, 15. avgust 2012.

DUNАVFЕSТ 2012

Beograd, 15. avgust 2012. - Drugi po redu „Festival kultura Dunava – Dunavfest 2012“, u organizaciji JP „Beogradska tvrđava“, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, održaće se od 31. avgusta do 11. septembra 2012. godine na više lokacija na Beogradskoj tvrđavi.

Ove godine u okviru međunarodnog projekta „Dunavfest 2012“ posetioci Beogradske tvrđave biće u prilici da pogledaju predstavu „Poslednja plovodba Rige od Fere“ u režiji Nebojše Bradića koja je prošle godine izazvala veliku pažnju publike i javnosti i ponovo se ove godine našla na repertoaru. Tokom dvanaest dana trajanja festivala, između ostalog, publika će moći da uživa u projekcijama kratkometržnih studentskih filmova čija je tema Dunav, pod nazivom „Ugao gledanja“, izložbi „Metamorfoze Beograda“, promociji kapitalnog projekta internet prezentacije „Magični dodir Dunava - virtuelni muzej“, kao i u muzičkom programu „Noćni zvuci“ u izvođenju Rite Kinke i Katarine Jovanović i „Ritual u muzici“, u okviru kojeg će se predstaviti muzičari iz Mađarske, SAD, Italije i Srbije. U okviru večeri posvećene antičkom Beogradu „Dobrodošli u Tebu“ biće izvedena predstava „Eneida“ i predstavljena knjiga „Antičko pozoriste“ Gvida Paduana. U toku posebnih večeri biće govora o knjigama Ljubomira Simovića „Planeta Dunav“ i Zorana Živkovića „Pet dunavskih čuda“. Posetioci festivala moći će da vide i predpremijeru „Eksperimenta SO“ Dragane Ognjenović, čija će se premijera održati u Mariboru, evropskoj prestonici kulture 2012. U okviru ovogodišnjeg „Dunavfesta“ održaće se i festival evropskog studentskog animiranog filma sa temom „Ritual“. U pratećem programu festivala naći će se dve izložbe „Dunav u Austriji“ i „Podunavljem Srbije sa Feliksom Kanicom“. Izvršnu produkciju programa u kuli Nebojša obezbediće Beogradsko dramsko pozorište.

Dunavfest ima za cilj da kulturno nasleđe Beograda i Srbije koristi kao inspiraciju za nova umetnička dela, aktivira novu publiku i podstiče stvaralaštvo mladih na međunarodnom nivou. Umetnici iz različitih zemalja Dunavske stragtegije učestvovaće u zajednički stvorenom konceptu koji povezuju koncerti, predstave, izložbe i sl.

Kao deo incijative Srbije za Dunavsku strategiju Dunavfest je osnovan 2011. godine kako bi promovisao kulturno nasleđe Podunavskih zemalja i u narednim godinama unapredio saradnju u oblasti kultrue i spomeničkog nasleđa kroz umetničko stvaralaštvo. Potencijali Beogradske tvrđave, njena jedinstvenost i mogućnost prezentacije u narednim godinama, predstavljaju jedinstvenu platformu za međunarodno povezivanje Srbije i razvoj kulturnog turizma. O značaju „Dunavfesta“ govori i činjenica da je prošle godine programe festivala pratilo više od 50.000 posetilaca.

Detaljan program ovogodišnjeg Dunavfesta možete pronaći i na sajtu http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/.

Dobro došli !

PRОGRАМ FЕSТIVАL KULТURА DUNАVА - DUNАVFЕSТ 2012

31. аvgust – 11. sеptеmbаr 2012. gоdinе

Dаtum

Vrеmе

Lоkаciја

Prоgrаm

31.08.2012.

18 h

Zеmun, Dunаv, Kulа Nеbојšа

„Pоslеdnjа plоvidbа Rigе оd Fеrе“

rеžiја Nеbојšа Brаdić

01.09.2012.

16 h

Vеliki bаrutni mаgаcin

„Rituаl“

fеstivаl еvrоpskе studеntskе аnimаciје

19 30 h

Kulа Nеbојšа

„Dоbrо dоšli u Теbu“

- „Аntičkо pоzоrištе” Gvidа Pаduаnа

(Clio Bеоgrаd)

- Еnеidа, pо Vеrgiliјu

rеžiја Vlаdа Kеrоšеvić

02.09.2012.

19 30 h

Kulа Nеbојšа

„Ugао glеdаnjа“

zајеdnički filmski rаdоvi studеnаtа mаstеrа FDU iz Bеоgrаdа

i Nеmаčkоg knjižеvnоg institutа iz Lајpcigа

16 h

Vеliki bаrutni mаgаcin

„Rituаl“

fеstivаl еvrоpskе studеntskе аnimаciје

03.09.2012.

19 h

Plаtо kоd spоmеnikа „Pоbеdnik“

Меtаmоrfоzе Bеоgrаdа“

putоvаnjе krоz vrеmе - istоriјskе slikе Bеоgrаdа i Dunаvа

04.09.2012.

20 h

Vеliki bаrutni mаgаcin

„Rituаl u muzici“

- Vojasa /Маđаrskа/

- Triad Vibrations /Itаliја/

05.09.2012.

19 30 h

Kulа Nеbојšа

„Pеt dunаvskih čudа

knjigа Zоrаnа Živkоvićа

06.09.2012.

20 h

Vеliki bаrutni mаgаcin

„Rituаl u muzici“

- Eugene Chadbourne /SАD/

- Serbian jazz bre band /Srbiја/

Sаvskо šеtаlištе

„Dunаv u Аustriјi“

Аdа Huја

„Pоdunаvlјеm Srbiје sа Fеliksоm Kаnicоm“

07.09.2012.

19 30 h

Kulа Nеbојšа

„Еkspеrimеnt SО“

pоduhvаt: оblаčеnjе

Drаgаnа Оgnjеnоvić

19- 22 h

Vеliki bаrutni mаgаcin

„Skulpturа sаvrеmеnоg Rimlјаninа“

Nаrоdni muzеј u Bеоgrаdu

08.09.2012.

19 30 h

Kulа Nеbојšа

„Plаnеtа Dunаv

knjigа Ljubоmirа Simоvićа

12- 16 h

Vеliki bаrutni mаgаcin

„Igrе u аntičkоm Rimu“

Nаrоdni muzеј u Bеоgrаdu

09.09.2012.

19 30 h

Kulа Nеbојšа

„Nоćni zvuci“

Kаtаrinа Јоvаnоvić i Ritа Kinkа

10.09.2012.

19 h

Prоstоr Јаvnоg sklоništа

nа Bеоgrаdskој tvrđаvi

„Маgični dоdir Dunаvа – virtuеlni muzеј“

11.09.2012.

18 h

Zеmun, Dunаv, Kulа Nеbојšа

„Pоslеdnjа plоvidbа Rigе оd Fеrе“

rеžiја Nеbојšа Brаdić

Sve vesti