Virtuelni Muzej Dunava

Drvenasta paprat (Cladophlebis denticulata)

Naziv: Drvenasta paprat (Cladophlebis denticulata)
Mesto/Oblast: Dobra na Dunavu
Hronologija: pre 10000 p.n.e. -
Muzej: Prirodnjački muzej u Beogradu
Država: Srbija
Period: reto-lijas (trijas-jura)
Bliže datovanje: Pre oko 200 miliona godina
Materijal: Fosilni ostaci biljke
Bibliografija:

Opis

Fosilni ostaci - otisci listova drvensaste paprati. Ova paprat je imala stablo visine oko 10 m i bila je veoma slična današnjim drvenastim papratima tropskih oblasti

Iz muzejskih zbirki