Virtuelni Muzej Dunava

Carski portret-dinastija Severa

Naziv: Carski portret-dinastija Severa
Lokalitet: Diana / Statio Cataractarum Diana
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: S. Severa
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 2-3. vek
Materijal: Mermer, sivkasto-beo
Dimenzije: H 36 cm
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremiza štampu); J. (Rankov) Kondić, Katalog Arheološki muzej Đerdapa (1996), kat. 5;

Opis

Rimski carski portret zrelog muškarca u prirodnoj veličini,en face,sa kratkom vojničkom frizurom i fizionomskim detaljima koji nose stilskekarakteristikeportretne umetnosti perioda vladavine dinastije Severa (193 – 217 n.e.), upućuju na identifikaciju sa nekim od imperatora ove epohe.

Rimskatvrđava sa naseljem Diana/Stacio Cataractarum Diana (Karataš-Novi Sip), slučajan nalaz (Projekat Đerdap I)