Virtuelni Muzej Dunava

Bog Neptun sa delfinom

Naziv: Bog Neptun sa delfinom
Lokalitet: Diana / Statio Cataractarum Diana
Mesto/Oblast: Kladovo
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu - Arheološki muzej Đerdapa
Država: Srbija
Period: Rimski limes: Trajan-Hadrijan
Epoha: Rimska
Bliže datovanje: 1-2. vek
Materijal: Bronza
Dimenzije: H 21 cm
Tehnika izrade: Livenje
Bibliografija: J. (Rankov) Kondić (obrada kat. kolekcija u pripremi za štampu); J. (Rankov) Kondić u: Arheološki muzej Đerdapa (Beograd, 1996), kat. A19; J. Rankov (Kondić) u: Arheološko blago Đerdapa /The Iron Gate Archaeologic Treasure/, Beograd 1978, kat. 145.

Opis

Bog Neptun sa delfinom, sa srebrnom dijademom u bujnoj kosi, pronađen slučajno na obali Dunava, u sklopu naselja tvrđave Diana (predat na čuvanje Muzeju Krajine u Negotinu), predstavlja još jednu u nizu većeg broja izuzetnih, perfektno modelovanih manjih bronzanih skulptura pronađenih na ovome lokalitetu, na Dunavskim Kataraktama, kraj Trajanovog Kanala, od 101. godine, koje su najviše, svetske klase.

Rimska tvrđava sa naseljem Diana/Stacio Cataractarum Diana (Karataš-Novi Sip), slučajan nalaz (Projekat Đerdap I)