Виртуелни музеј Дунава

Рамска тврђава

Тврђава Рам налази се на обали Дунава, око 25 км североисточно од Пожаревца, између Костолца и Великог Градишта.

По налогу султана Бајазита II 1483. године, подигнута је нова тврђава као важно упориште турске одбрамбене линије према Угарској. Стратешки значај пограничног утврђења, Рам је имао до 1521. године када се граница Турске империје померила на север. Одредбама Пожаревачког мира, у периоду од 1718. до 1739. године, утврђење је привремено у поседу Аустријe.

Основа утврђења је правоугаона, готово полигонална са пет моћних кула. Рам представља једно од најстаријих утврђења у Србији опремљених за дејства одбрамбеном артиљеријом, о чему сведочи више посебно грађених топовских отвора.