Виртуелни музеј Дунава

Мала Врбица / Ливаде

Преисторијско насеље и некропола развијеног бронзаног (култура Жуто Брдо-Verbicioara) и прелазног раздобља (Gava), са елементима ране фазе гвозденог доба.Налази се на самој обали Дунава, на локалитету Ливаде, око 500 м удаљено од Мале Врбице и око 9 км од Кладова, низводно.

Изузeтни, преисторијски нaлaзи из насеља, са некрополама код Maлe Врбицe (и низводно, Кoрбoвa и Вajугe), мoгу сe видeти у oквиру aктуeлнe излoжбe Aрхeoлoшкoг Mузeja Ђeрдaпa, у Кладову.

Овде наведени, истражени локалитети, низводно од Кладова, су потопљени (највећим делом), од 1986. године.

Литература

Ј. (Ранков) Кондић (текст у припреми за штампу); за локалитете и резултате истраживања, вид. Ђердапске свескe/Cahiers des Portes de Fer/CPF, II/1984, III/1986.

(текст: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа)

Галерија