Виртуелни музеј Дунава

Лепенски Вир

Лепенски Вир представља изузетно значајно и по много чему јединствено праисторијско налазиште. На овом локалитету издвојена су насеља која припадају раном мезолиту, од 9500. до 7500 год. пре н.е. (Прото Лепенски Вир), позном мезолиту, од 6300. до 5900. пре н.е. (Лепенски Вир Iа-е, Лепенски Вир II) и раном неолиту, од 5900. до 5500. пре н.е. (Лепенски Вир IIIа-б).

Оно што Лепенски Вир данас чини познатим и препознатљивим у свету јесу открића која се хронолошки везују за мезолит. Плански подизана насеља са стаништима и светилиштима трапезоидне основе, некрополе које указују на посебне погребне ритуале, монументалне скулптуре од камена те бројни налази од кости и камена сведоче о томе да ово налазиште није било само насеље, већ и сакрални центар. У време када је откривен, Лепенски Вир је представљао изоловани феномен, а та ситуација се није битно променила до данас. За разлику од других делова Европе, у којима постоје само оскудна сведочанства о мезолиту, на Лепенском Виру су пронађени остаци који омогућавају целовиту реконструкцију културе, уметности и друштва тог периода.

Неолитска насеља Лепенског Вира показују класичне манифестације старчевачке културе – прелазак на седелачки начин живота, промене у економији и појаву керамике.

Лепенски Вир је стално у средишту интересовања домаће и светске научне и културне јавности и предмет је бројних и контроверзних научних расправа.

(текст: Народни музеј у Београду)

Галерија