Виртуелни музеј Дунава

Земунска тврђава

На доминантном лесном узвишењу изнад Дунава, на брегу Гардошу, налазе се остаци утврђења из аустро-угарског периода (17-18. век). Невелико утврђење (30 x 32 m) правоугаоне основе имало је кружне куле (пречника 10 m) у угловима. Бедеми утврђења су зидани у комбинацији камена и опеке.

Погодан положај, заштићеност од поплава биле су погодне за оснивање насеља на овом месту и у старијим периодима. Велике количине археолошког материјала из халштата и бронзаног доба сведоче да је Гардош био насељен и у праисторији.

Ископавањима која је Музеј града Београда извршио 1971. и 1972. године, откривене су испод североисточне куле остаци гробница из касноантичког периода, што индицира да је на овом простору у антици постајала некропола.

(текст: Музеј града Београда)