Виртуелни музеј Дунава

Музеј у Смедереву

Баштиник музејског блага - сачуваних сведочанстава богате, узбудљиве и динамичне прошлости Смедерева и смедеревског краја

Музеј у Смедереву настао је захваљујући ентузијазму прегаоца културног живота Смедерева, који су сакупљањем предмета очували сећање на прошла времена и отргнули баштину Смедерева и смедеревског краја од заборава. Они су били пионири који су, неуморним радом на сакупљању, чувању, научној обради и презентовању баштине, деловање Музеја у Смедереву чврсто утемељили у локалној заједници.

Музеј у Смедереву основан је одлуком Градског народног одбора Смедерева 12. априла 1950. године. Први назив који је смедеревски Музеј понео био је Народни музеј. Одлуком Скупштине Општине Смедерево из 1972. године Музеј у Смедереву добија данашње име, као и нову зграду у Омладинској улици бр. 4, у којој се и данас налази. Одлуком Општине Смедерево из 2005. године делатност Музеја у Смедереву проширује се формирањем Галерије савремене уметности Смедерево, која се налази на главном градском тргу.

Као основ за формирање Музеја у Смедереву послужиле су Гимназијска збирка старина и конфискована Приватна збирка Милана Јовановића Стојимировића.

Од пресудног значаја за формирање фонда смедеревског музеја била је приватна збирка Милана Јовановића Стојимировића (1898-1966), политичара, правника, новинара и књижевника, који је своју свестрану личност обележио и колекционарском делатношћу. Од 1959. до 1972. године Музеј је био смештен у кући овог знаменитог Смедеревца која се налазила на углу улица Анте Протића 2 и Карађорђеве.

Од Народног музеја до Музеја у Смедереву

Временом, музејски фонд се богатио, а делатност Музеја осавремењавала и проширивала, па је зграда Музеја постала нефункционална. Ангажовањем др Леонтија Павловића, дугогодишњег управника Музеја и неуморног прегаоца у културном животу Смедерева, 1972. Музеј у Смедереву добија нову, савременију зграду. Том приликом, за потребе Музеја, креирана је нова, савремена основна музејска поставка која је смештена у три музејске сале и лапидаријуму. Најрепрезентативнији експонати изложени су тематско-хронолошки у основној поставци Музеја, тако да се историја Смедерева може пратити од најранијих појава живота на овим просторима, преко праисторије и антике, средњег века, па све до средине 20. века.

Завичајни музеј за XXI век

Данас је Музеј у Смедереву завичајна музејска установа комплексног типа, a у саставу Музеја постоје следеће збирке: Природњачка (палеонтолошка), Археолошка, Нумизматичка, Историјска, Етнолошка, Ликовне уметности, Икона, Примењене уметности и Галерије савремене уметности

Музеј у Смедереву је једна од репрезентативнијих установа културе у Подунавском региону и, наравно, репер културног бића града Смедерева и околине. Музеј у Смедереву има и своје периодично гласило – Смедеревски зборник, у којем се публикују стручни текстови из различитих научних области превасходно везани за теме из историје Смедерева. Захваљујући пројектима које континуирано реализује, благу које баштини, као и угледу стицаном деценијама, у очима наших суграђана, али и стручне јавности, препознатљива је као актуелна, динамична и савремена установа културе у окружењу у којем ради.

Након 63 године рада, колектив Музеја у Смедереву, са ентузијазмом, карактеристичним за претходне генерације које су утемељиле, стварале и, касније, обогаћивале смедеревски Музеј током претходних деценија, наставља са радом у духу новог времена, при том не заборављајући све неуморне посленике културе, који су својим радом уградили део себе у ову установу.

(Текст: Музеј у Смедереву)

Галерија

Контакт

Музеј у Смедереву
Омладинска 4
11300 Смедерево
Србија
тел: +381 (0)26/ 222 138
факс: +381 (0)26/ 223 439
web: www.mus.org.rs
e-mail: info@mus.org.rs