Виртуелни музеј Дунава

Историјски музеј Србије

Историјски музеј Србије је музејска установа комплексног типа која има задатак да чува и остварује комуникацију јавности са националном историјском баштином. Основан је 1963. године.

Као комплексна музејска установа, Историјски музеј Србије прикупља, чува, изучава, стручно и научно обрађује материјална сведочанства историје Србије, одржава и попуњава музејске збирке, као и информације и документацију о њима и чини их доступним јавности, на одговоран и стручан начин кроз музејске поставке артикулише и интерпретира знања о прошлости Србије и српског народа, као и осталих народа и култура на територији Србије од средњег века до савременог доба.

На основу Решења о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији, Историјски музеј Србије је надлежан за уметничко-историјска дела од значаја за историју Србије и то за оружје и војну опрему од краја средњег века, униформе, заставе, знамења, реалије и меморијалне предмете везане за значајне личности и догађаје, карте, планове и атласе, привредно-технички материјал фабричке производње, печате, плакате, фотографије и разгледнице историјске садржине.Историјски музеј такође врши послове заштите непокретности и других ствари од посебног значаја за историју и културу српког народа које се налазе у иностранству и то Хиландар, Мађарска, Румунија и Трст, а у новије време Хрватска, БиХ. Музеј данас у 25 збирки има преко 35.000 предмета.

У току свог скоро пола века дугог рада, Музеј је организовао репрезентативне изложбе које су приказиване не само у Београду и другим градовима у земљи, него и у Европи и САД: Династија Обреновића – из заоставштине (1996), Р. А. Рајс – Сведок истине о Србији 1914–1918 (1997), Службено одело у Србији у 19. и 20. веку (2001), Први српски устанак и обнова српске државе (2004), Убиство владара или о феномену политичког убиства у Србији у 19. и 20. веку (2008), О херојима и победницима, жртвама игубитницима – изложба скулптуре (2009), Икона – српска духовна и историјска слика (2011). Историјски музеј је такође угостио бројне изложбе из других институција како из земље тако и иностранства (Русија, Немачка, Чехословачка, Румунија, Бугарска, Кина итд).

Музеј има своју сталну публикацију Зборник Историјског музеја Србије, чији су први бројеви (19541965) изашли у Музеју Првог српског устанка. Зборник излази годишње и објављује чланке, расправе, студије, приказе изложби и књига, као и друге прилоге из историје, културе, музеологије. Исто тако, Музеј је издао и неколико врло значајних посебних издања, као што су Валтровић и Милутиновић 1–3, теренска грађа, документи и тумачења савремених истраживача о значају њиховог рада на конституисању дисциплине заштите споменичког наслеђа у Србији, Албум Фрушка гора, Топчидер – двор кнеза Милоша Обреновића, Музеји као места помирења, Зборник радова са 8. конференције Међународне асоцијације историјских музеја одржане у Београду 2008. године, итд.

За изузетан допринос развоју културе у Републици Србији и свесрпском културном простору Музеј је 1997. године добио Вукову награду.

(текст: Историјски музеј Србије)

Галерија

Контакт

Историјски музеј Србије

Ђуре Јакшића 9
11000 Београд
Србиja
тел: +381 (0)11/ 32 87 242, +381 (0)11/ 21 87 360
факс: +381 (0)11/ 32 87 243
web: http://www.imus.org.rs/
e-mail:istorijskimuzej@imus.org.rs