Виртуелни музеј Дунава

Vertigo alpestris

Назив: Vertigo alpestris
Место/Област: Затоње, Пожаревачко подунавље
Хронологија: пре 10000 п.н.е. -
Музеј: Природњачки музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Плеистоцен
Ближе датовање: Пре 1.800.000 година
Материјал: Фосилизована љуштура
Димензије: H 1,77; W 1 mm
Библиографија: Mitrović B. 2007: Pleistocene malacofauna of the Požarevac Danube Area (Ne Serbia), Geološki anali Balkanskoga poluostrva, 68, 81-89.

Опис

Лес који је таложен у условима суве аридне климе садржи и остатке пужева. У фосилном стању је могуће пронаћи Vertigo alpestris јер је живела у асоцијацији са шумским врстама међу маховинама и у сенци дрвећа. Међутим дуготрајне климатске промене у плеистоцену, утицале су да се ова борео-алпска врста делимично повуче из наших крајева.

Из музејских збирки