Виртуелни музеј Дунава

Tikвица

Назив: Tikвица
Место/Област: Звижд, Хомоље
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Етнографски музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Влашка, српска, православна, сеоска
Материјал: Тиква
Димензије: H 8 cm
Библиографија:

Опис

Веома мала тиквица, која на врху има кружни отвор. За средњи, ужи, део тиквице привезан је канап на коме виси мали, дрвени чеп.У њој су чобани држали со и носили је у торби заједно са хлебом и другом храном.