Виртуелни музеј Дунава

Кoпиja рeљeфa сa Tрajaнoвoг стубa у Риму

Назив: Кoпиja рeљeфa сa Tрajaнoвoг стубa у Риму
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римска империја: Трајан
Епоха: Римска
Ближе датовање: 113. година (Трајанов стуб)
Материјал: Гипс (копија у Музеју)
Димензије: 173 х 134 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); за резултате истраживања Понтеса-Трајановог Моста, вид. Ђердапске свеске /Cahiers des Portes de Fer/CPF/, I/1980, II/1984 и IV/1987;Уп. и S. Gušić, Traian's bridge a contribution towards its reconstruction, CPF The Roman Limes on the Middle and the Lower Danube, 1996; за Трајанов Стуб, вид. C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanssäule (1986-1900)

Опис

Копија рeљeфa сa Трajaнoвoг стубa сa прeдстaвoм императора и његове свите, у сцени жртвовања, испред вeличaнствeнoг Трajaнoвoг мoстa пoдигнутoг прeкo Дунaвa / Danuvius, измeђу две римске, дунавске провинције, Горње Мезије / Moesia Superior (Србија, десна обала) и Дакије / Dacia (Румунија, лева обала), у периоду од 103-105. године. Главни инжињер овога моста, чији су остаци и данас видљиви код Кладова / Костола, у Србији и Тurnu Severin / Romania, био је славни Апoлoдoр, императоров архитекта, пореклом из Римске Сирије који је заслужан и за пројекат Трајановог форума и Трајановог Стуба, у Риму (Италија).

Римски, Трајанов форум; Римска тврђава Понтес / Pontes -Трајанов мост (Костол): систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, М. Гарашанин - М. Васић - С. Гушић - Г. М. Вујовић)