Виртуелни музеј Дунава

Oруђe кaмeнoг дoбa

Назив: Oруђe кaмeнoг дoбa
Место/Област: Обала Збрадила/Корбово, Кладово
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: касно камено доба / неолит
Епоха: преисторијска
Култура: винчанска култура
Ближе датовање: 4000 п.н.e
Материјал: кремен
Димензије: L 7.3; W 1.7 cm
Библиографија: J. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); М. Вукмановић, у: Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. П 34; за локалитет и резултате, вид. Ђердапске свескe / Cahiers des Portes de Fer / CPF II/1984,III/1986 (Љ. Бабовић).

Опис

Грубо окресана кремена алатка, издуженог облика, зашиљена и истањена на једном крају.

Обала Збрадила/Корбово: систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, Љубинка Бабовић)