Виртуелни музеј Дунава

Брoнзaнa иглa гвозденог доба

Назив: Брoнзaнa иглa гвозденог доба
Место/Област: Обала Дунава Вajугa-Корбово (некропола), Кладово
Хронологија: 1000 п.н.е. - 1 н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: гвоздено доба
Епоха: преисторијска
Ближе датовање: 7-6 в.п.н.е.
Материјал: бронза
Димензије: L 15.4 cm
Техника израде: ливење
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); М. Вукмановић, у: Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. П 96; за локалитет и резултате, вид. Ђердапске свескe / Cahiers des Portes de Fer /CPF, III/1986.

Опис

Украсна, танка игла, са вишеструко жлебљеном главом.

Обала Вajугa-Корбово (некропола): систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, др П. Поповић - М. Вукмановић - Н. Радојчић)